АРХИВA

У суботу 15. октобра 2011. године у великој сали СО Лајковац одржан је научни скуп са темом
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НАМИРЕНИХ ЧЕТРДЕСЕТ ГОДИНА КЊИЖЕВНОГ РАДА РАДОВАНА БЕЛИ МАРКОВИЋА“


УЧЕСНИЦИ НАУЧНОГ СКУПА
били су

Модератор скупа проф. др РАДИВОЈЕ МИКИЋ
АЛЕКСАНДРА УГРЕНОВИЋ :
НАЧЕЛО „ПОГРЕШНОГ ЧИТАЊА“ КАО
АФИРМАТИВАН ТЕСТ ДЕКОНСТРУКЦИЈЕ У РОМАНУ „ КНЕЗ МИШКИН У БЕЛОМ ВАЉЕВУ“ РАДОВАНА БЕЛИ МАРКОВИЋА
МИЛАН АЛЕКСИЋ:
ПРИПОВЕДАЧКИ ПОСТУПАК У ЗБИРЦИ „ ЋОРАВА СТРАНА“
РАДОВАНА БЕЛОГ МАРКОВИЋА
Академик МИЛОСАВ ТЕШИЋ
Др МАРКО НЕДИЋ:
ИМАГИНИРАЊЕ СТВАРНОСТИ У ПРОЗИ РАДОВАНА БЕЛИ МАРКОВИЋА
ЈАСМИНА ТОНИЋ:
„ЛИМУНАЦИЈА У ЋЕЛИЈАМА “ РАДОВАНА БЕЛИ МАРКОВИЋА
Радни наслов
Проф.др МИЛО ЛОМПАР:
ЈЕДНА КЊИЖЕВНА ФИГУРА У ПРОЗИ РАДОВАНА БЕЛИ МАРКОВИЋА
Мр СНЕЖАНА ВУЧКОВИЋ:
ДИСТАНЦА ЈЕ ДУША ЛЕПОГА: О ХУМОРНО- ИРОНИЧНОМ ПОСТУПКУ
РАДОВАНА БЕЛОГ МАРКОВИЋА
( НА ПРЕДЛОШКУ РОМАНА „ЛАЈКОВАЧКА ПРУГА“ )
ДАРЕН МИЛИВОЈЕВИЋ :
ФАНТАСТИЧНО ПОДНЕБЕСЈЕ БЕЛИ МАРКОВИЋЕВЕ НАРАЦИЈЕ
ЈАНА АЛЕКСИЋ:
КОСИДБА КАО СИМБОЛ ЖИВОТА И СМРТИ У ПЕСИМИСТИЧКОЈ ВИЗИЈИ СВЕТА РАДОВАНА БЕЛИ МАРКОВИЋА
ЈЕДНО ЧИТАЊЕ ПРИПОВЕТКЕ „ ШВАПСКА КОСА“
Др СТОЈАН ЂОРЂИЋ:
АРХАИЗМИ И НЕЛОГИЗМИ У „ ПРИЧАМА“ РАДОВАНА БЕЛИ МАРКОВИЋА
Проф. др СНЕЖАНА САМАРЏИЈА није учесник скупа али припрема рад за Зборник
Са овог научног скупа на тему ЕЛЕМЕНТИ ФОЛКЛОРА У РОМАНУ „ЛАЈКОВАЧКА
ПРУГА“ РАДОВАНА БЕЛИ МАРКОВИЋА (радна верзија)